Når var middelalderen?


© 2002 eric

Middelalderen

Dette var ei tid som ikke ble kalt
for middelalderen av de som
levde dengang.

Blant historikere fins det forskjellige meninger om NÅR MIDDELALDEREN VAR. Noe av det som de tar hensyn til er at utviklingen ikke skjedde samtidig i alle land i Europa.

Etter litt diskusjon har Middelaldergruppa i Trøgstad blitt enige om at det tidsrommet vi henter inspirasjon fra er europeisk tid fra år 1000 til Svartedauen i 1350.

Tidsinndelinger

Det er ofte vanlig å dele middelalderen inn i flere forskjellige tidsepoker. Noen av de vanligste er:
  • Eldre middelalder
  • Yngre middelalder
Hvis du har informasjon, meninger eller rettelser å komme med i forhold til når middelalderen var, så vil vi gjerne ta dine kommentarer inn på denne sida.
Ta kontakt!

- Gå til neste side ved å klikke her!

Template by BbBoy